Što je EduHub?

EduHub je originalno platforma studenata medicine i maturanata (preko 10.000 korisnika) koju koriste za svoje akademske obveze. EduHub je sada proširio djelovanje na polaznike autoškola gdje korisnici osim baza pitanja za teorijski dio također mogu koristiti Virtualnu Realnost (VR) za prolazak po ispitinim rutama.

Partnerske autoškole

Polaznici koji idu u jednu od našh partnerskih autoškola imaju mogućnost korištenja VR tehnologije za simulaciju ispita vožnje sa 40% popusta, kao i interni forum autoškole partnera gdje polaznici mogu komentirati predavanja, pitati pitanja vezana uz polaganje, dokumentaciju i drugo.

U suradnji sa autoškolom Retrovizor kreriralni smo VR sadržaj, odnosno snimili ispitne rute grada Zagreba, a autoškola je dala i svoj stručni doprinos projektu tako što su kolege instruktori napisali i verificirali pitanja koja se pojavljuju tijekom simulacija ispita vožnje.

S druge strane, svi polaznici autoškole Retrovizor uživaju eksluzivnu cijenu na VR ispitne rute sa popustom od 50%, dok druge autoškole partneri uživaju popust za njihove polaznike od 40%. Ukoliko polaznik ne ide u autoškolu koja je EduHub partner, plaća punu cijenu.

EduHub tim

EduHub se sastoji od male skupine osnivača koji svakodnevno rade na povećanju sadržaja i novim značajkama EduHub platforme za autoškole.

Dominik Bat

Osnivač